• شرح وظایف معاون امور هنری

 
دلارام 

معاون امور هنری و سینمایی: ابوالفضل دلارام

شماره تماس:  33350154 

شرح وظایف معاونت امور هنری:

§ مطالعه، بررسی و ارایه طرحهای لازم در جهت اشاعه هنر اسلامی

§ برنامه ریزی و همکاری با سازمان ها و موسسات مختلف هنری برای تهیه و اجرای برنامه ها

§ برگزاری نمایشگاههای هنری به منظور ارایه کارهای هنری هنرمندان و هنرجویان

§ برگزاری تئاتر با رعایت موازین و مقررات مربوط

§ برگزاری جلسات نقد و تحلیل های هنری، فیلم و تئاتر، هنرهای تجسمی، نقاشی و...

§ ارایه نظرات ،پیشنهادات وطرحهای تلفیقی پیرامون روش ها و خط مشی لازم برای پیشبرد اهداف فرهنگسراها

§ ارائه طرحهای متنوع برای رشد وتوسعه خدمات و فعالیتها

§ همکاری و اقدام لازم در تشکیل کلاسها و گروههای هنری

§ همکاری و اقدام لازم برای نمایش فیلم ها، تئاترها، کنسرت ها

§ برگزاری جلسات هنری و گفت و شنود هنرمندان و مخاطبین آنها

§ بررسی، مطالعه و پژوهش به منظور احیای ارزش های فرهنگی هنری

§ اطلاع رسانی و معرفی آثار هنری

§ برنامه ریزی هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی

§ راهنمایی هدایت و آموزشهای همکاران در انجام وظایف ومحوله

§ انجام سایر امور ارجاعی مربو به پست سازمانی