• معرفی مدیرکل

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان

  
 
فضیلت

نام و نام خانوادگی: علی اصغر فضیلت

نام پدر:غلامعلی

شماره شناسنامه: 2040

محل و تاریخ تولد:گرگان 1343

مدرک تحصیلی: دانشجوی دوره دکتری رشته علوم قرآنی وحدیث و فارغ التحصیل حوزوی سطح سه

 

 الف: اهم مسئولیت ها در 20سال گذشته:

سازمان تبلیغات اسلامی فارس

معاون فرهنگی

1377

   اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان گلستان

مسئول حراست -دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات

1378 تا 1381

استانداری گلستان

مدیرکل ارزیابی و عملکرد وپاسخگویی به شکایات

1376 تا 1381

سازمان تعزیرات حکومتی

معاون پژوهشکده

1385 تا 1386

 سازمان تعزیرات حکومتی

رئیس شعبه تجدید نظر و..

1385 تا1386

شهرداری گرگان

مدیرعامل سازمان فرهنگی واجتماعی

1386 تا 1389

 اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان گلستان
 مدیرکل              1393تا1397
اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان سمنان
مدیرکل 
 5شهریور1397ادامه دارد

ب:تألیفات و کتابها


ردیف

نوع تألیف

عنوان مقاله/ کتاب

سال چاپ

محل ارائه یا چاپ

1

 کتاب
کارکردهای نهاد خانواده
1391 پیک ریحان گرگان

2

کتاب
ناهنجاری و امنیت اجتماعی
89 پیک ریحان گرگان

3

کتاب
رئالیسم پیچیده
94 مقسم گرگان

4

کتاب
ازرسانه های رحمانی تا مدیریت زمان (35گفتار)
96 مقسم گرگان

5

6

شرح وظایف:

1) فراهم آوردن موجبات تهیه و اجرای طرحها و برنامه هائیکه برای

پیشبرد امر ارشاد اسلامی وبالا بردن سطح دانش و فرهنگ

اسلامی مردم منطقه .

2) ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و هنری و تبلیغی

منطقه .

3) ایجاد زمینه های مناسب ارتباط و همکاریهای متقابل فرهنگی و

تبلیغی اداره کل با حوزه های علمیه و ائمه جمعه و جماعات وانجمنهای

اسلامی در سطح منطقه .

4) نظارت بر امر رشد و شکوفائی استعدادهای هنری و ادبی و ارشاد

و تشویق و ارائه کمکهای معنوی و مادی به هنرمندان و مولفان و

مترجمان و ناشران متعهدمنطقه.

5) نظارت بر تربیت هنرمند و نیروی انسانی لازم در رشته های

گوناگون هنر و فیلمسازی با توجه به سیاستهای هنری و نیازها معیارها

وضواشرعی .

6) کوشش در ایجاد و توسعه نمایشگاهها و کتابخانه ها و موزه

هاهنرستانها و مراکز وانجمنهای هنری و ادبی و فیلمسازی و اعمال

نظارت دقیق بر فعالیت آنها .

7) نظارت بر تهیه و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و سمعی و

بصری واحد متبوع .

8) نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به حفظ و نگهداری و بهره

برداریهای آموزشی و فرهنگی ازاماکن مذهبی و کاخها و بناهای

تاریخی و تاسیسات سیاحتی استان .

9) ارائه راهنمائیهای لازم در جهت تشویق و هدایت بخش غیر دولتی

به ایفای نقش موثر درامور فرهنگی منطقه .

10) نظارت بر امور نمایشگاهها و اجرای آئین نامه های مربوط به سینما

و نمایش فیلم و ضبط وتکثیر نوارهای سمعی و بصری در استان .

11) نظارت بر اجرای قانون مطبوعات و تالیف و ترجمه و انتشار کتاب