• مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی : اکرم کاشی

تلفن تماس:

مستقیم: 33339371

 شرح وظایف مدیر روابط عمومی :

 • سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و کاربردشیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها،فعالیت‌ها، برنامه‌هاو مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.
 • تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و نظام های اجرایی روابط عمومی و نظارت بر حسن اجرای آن
 • شناخت و گردآوری اطلاعات لازم از کلیه سطوح رسمی، دولتی، نهادها و ارگانهای کشور برای ایجاد ارتباط اداری .
 • مدیریت و برنامه ریزی سمینارها، همایش ها و مراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه در چارچوب وظایف
 • اعلان‌ مواضع‌ سازمان‌
 • طراحی‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ ارتقاء کلیه‌ اموری‌ که‌ به‌رشد کمی‌ و کیفی‌ ارتباط و همدلی‌ بین‌ سازمان‌ ومردم‌ و دستگاهها و مدیران‌ وکارکنان‌ با یکدیگر بیانجامد
 • عضویت‌ و شرکت‌ در جلسه‌های‌ مهم‌ سازمان‌به‌ منظور آگاهی‌ از سیاستها، خطمشی‌ها، برنامه‌ها وروند فعالیتها و نیز آگاهی‌ ازنتایج‌ سایر نشستها و گردهمایی‌ها و جلسه‌ها
 • آماده جواب و پاسخگویی به درخواستهای مردم و در صورت لزوم نوشتن جوابیه و اعلان عمومی در موارد خاص و اقدام به چاپ یا اعلام عمومی آنها در رسانه ها و جراید .
 • مطالعه و تجزیه و تحلیل مندرجات ، مطبوعات و مطالب صدا و سیما در مورد اداره و فعالیت ها و انعکاس آن به واحد های ذیربط به منظور اطلاع رسانی از افکار عمومی
 • مطالعه و بررسی درباره درخواستها ، پیشنهادات و انتقادات مراجعین در موارد مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، حقوقی، ادبی و هنری با ارتباط و همکاری واحد ها و دستگاههای ذیربط
 • ارایه نظرات مشورتی به مدیرکل در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های دستگاه به رسانه ها و مردم
 • طراحی و تدوین برنامه های آموزشی برای کارکنان روابط عمومی و رابطین ادارات تابعه با همکاری اداره کل روابط عمومی وزارت متبوع
 • تلاش‌ برای‌ تقویت‌ هرچه‌ بیشتر روحیه‌ تفاهم‌ بین‌کارکنان‌ و مدیران‌ و همیت‌ سازمانی‌ و زمینه‌سازی‌برای‌ برقراری‌ ارتباطات‌ بین‌آنان‌.
 • نوآوری‌، خلاقیت‌ و طراحی‌ فعالیتهای‌ جدید در قلمرو وظایف‌ روابط عمومی‌
 • نظارت‌ و ارزیابی‌ فعالیتها و اعمال‌ نتایج‌ حاصل‌ در برنامه‌ها وفعالیتهای‌ آتی‌
 • برنامه ریزی در راسای انجام عملیات و تشریفات لازم برای استقبال و استقرار و پذیرایی هیأت های داخلی و خارجی در مواقع لزوم .
 • کمک و مشارکت در امور برپایی مراسم ، نمایشگاه ه، مسابقات فرهنگی، ادبی و هنری مربوط به اداره کل به مناسبت های مختلف دینی و ملی .
 • ایجاد و ارتقاء ارتباطات اداره کل با سازمانها و نهادهای مختلف در محدوده وظایف محوله
 • برنامه ریزی، هدایت و اجرای ملاقاتهای عمومی مردم، کارکنان و هنرمندان با مسئولین اداره کل
 • نظارت بر برنامه ها و فعالیتهای واحدهای مختلف روابط عمومی
 • انجام سایر امور ارجاعی مافوق.