تاریخ آخرین بروز رسانی : ۷ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

مجوز انتشار رسانه

 

ملاحظات :

مشتمل بر مجوز انتشار مطبوعات و تأسیس و فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی

مدارک لازم :

​الف) اشخاص حقیقی:
1- تصویر کارت ملی 

2- عکس پرسنلی

3- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر

4-تصویر آخرین مدرک تحصیلی

ب) اشخاص حقوقی:
1- نامه بالاترین مقام مسئول شامل معرفی مدیرمسئول

2- ارائه فایل pdf اساسنامه شامل قید انتشار نشریه

3- تصویر اساسنامة ثبت شده، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور

4- مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای متقاضیان دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری