• افتتاح نمایشگاه چهارمین جشنواره منطقه‌ای عکس " آن