• سفر یکروزه مدیرکل امور استانها وزارت ارشاد به میامی