• گزارش تصویری /تجلیل از پیشکسوتان خبرنگاران -دامغان