• تجلیل از بانوان اداره کل بمناسبت روززن با حضور امام جمعه