• همایش بمناسبت سالروز تشکیل کانونهای فرهنگی وهنری مساجد