• نشست رییس مرکز رسانه های دیجیتال وفناوری اطلاعات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با مدیران مراکز دیجیتال