• هنری


 پروانه صلاحیت هنری -هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه


 پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی

 پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

 پروانة تاسیس مراکز و مؤسسات تک منظوره تهیه، تولید وتکثیر آثار صوتی

 پروانة تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی -استودیو موسیقی

 پروانة فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره 

 پروانة فعالیت تهیه، تولید وتکثیر آثار صوتی برای مؤسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

 مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی -کنسرت

 مجوز انتشار کتاب گویا مجوز انتشار آثار صوتی

 مجوز اجرای موسیقی صحنه ای - کنسرت - بیشتر از ۵۰۰ نفر

 مجوز اجرای موسیقی صحنه ای - کنسرت - کمتر از ۵۰۰ نفر

 مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از ۵۰۰ نفر

 مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از ۵۰۰ نفر

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی در شهرستان

 کارت صلاحیت تدریس مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی در شهرستان

 مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در شهرستان 

 مجوز توسعه و تمدید دوره های آموزشی مهارتی کار دانش و آزاد

 مجوز آموزشگاه آزاد هنری -نمایشی، تجسمی
 مجوز آموزشگاه آزاد هنری -موسیقی

  مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور

 مجوز تاسیس نگارخانه

 مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی

 مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم و نشانه ها

 مجوز ورودآثار هنرهای تجسمی به کشور