• رسانه و مطبوعات

رسانه و مطبوعات

 پروانه فعالیت فروش نشریات در دکه های مطبوعاتی

 مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

مجوز انتشار نشریه عمومی

 مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

 مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

 مجوز کارت خبرنگاری داخلی گواهی ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی

 مجوز انتشار نشریه داخلی

 مجوز تاسیس خبرگزاری غیر دولتی

 مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

 مجوز فعالیت دفتر نشریه تبلیغات و اطلاع رسانی

تبلیغات و اطلاع رسانی

 مجوز اعطای نمایندگی کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

 مجوز انجام پژوهشهای میدانی بازاریابی تبلیغاتی

 مجوز تاسیس شعبه کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

 مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی

 مجوز طرحهای تبلیغاتی فیلمهای نمایش خانگی و سینمایی

 مجوز طرحهای روی بسته بندی کالا ها

 مجوز اعطای نمایندگی کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

 مجوز برگزاری دوره آموزشی، نمایشگاه یا همایش تبلیغاتی

 مجوز تاسیس شعبه کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

 مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

 مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات


رسانه های خارجی

 مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی رسانه های خارجی

 مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

 پروانه فعالیت موسسات برای ارائه خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

 مجوز تاسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

 مجوز فعالیت مترجمان -جهت همراهی با خبرنگاران خارجی

 مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

 مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی

 مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

 مجوز ورود اوراق و اسناد -توسط شرکت های حمل و نقل سریع

 مجوز ورود و خروج تجهیزات حرفه ای -ویژه نمایندگان رسانه های خارجی