• راهنما

راهنمای دریافت مجوز انتشار نشریه الکترونیکی

 • 1- ارائه تقاضای کتبی

  2- 7 قطعه عکس 4*3

  3- تصویر برابر با اصل مدرک کارشناسی یا بالاتر

  4- سه نسخه تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه متقاضی

  5- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

  6- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد

  7- ارائه گواهی سابقه کار مطبوعاتی در صورت دارابودن

  8- متأهل و داشتن 25 سال تمام

  زمان گردش کار : 2ماه

  آدرس سایت : www.semnan.farhang.gov.ir

  تلفن گویا : 3322252-3330974-0231

  • راهنمای دریافت مجوز کارت خبرنگاری

 • راهنمای دریافت مجوز کارت خبرنگاری

 •  

   

  1- ارائه تقاضانامه کتبی

  2- تکمیل فرم‌های مربوطه

  3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

  4- تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی

  5- 4 قطعه عکس 4*3

  6- ارائه گواهی سابقه کار در زمینه خبرنگاری

  7- ارائه گواهی آموزشی در صورت گذراندن دوره مذکور

  8- ارائه گواهی سابقه کار در صورت داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه خبری

  9- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

  زمان گردش کار : یک هفته

  آدرس سایت : www.semnan.farhang.gov.ir

  تلفن گویا :3322252-3330974-0231