• راهنما

راهنمای دریافت مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

 • 1- 10 قطعه عکس 4*3

  2- گواهی تأییدیه اماکن و عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد

  3- تصویر از تمام صفحات شناسنامه

  4- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

  5- تصویر مدرک کارشناسی مرتبط با سینما.

  6- اعلام برنامه‌های آموزشی شامل طرح درس مصوب رشته‌های مختلف آموزش سینمایی ـ منابع آموزشی ـ مدت دوره ـ سیستم نمره دهی ـ ساعات آموزشی ـ تجهیزات و امکانات لازم ـ اساتید ـ پایان دوره.

  7- برگ مدرسان دارای مدرک کارشناسی سینما یا هنر یا در صورت نداشتن مدرک دانشگاهی، مرکز مربوطه باید صلاحیت علمی و تدریس آن‌ها را تأیید کند.

  8- متأهل و حداقل سن 25 سال

  9- معرفی مدیر آموزش در صورتی که متقاضی مدرک کارشناسی مرتبط با رشته‌های سینمایی و هنری را نداشته باشد

  10- داشتن تصویر مدارکی دال بر احراز سابقه فعالیت فرهنگی ـ هنری و سینمایی

  زمان گردش کار : 2 ماه و نیم

  آدرس سایت : www. semnan.farhang.gov.ir

  تلفن گویا : 3322252-3323075-0231