راهنما

راهنمای دریافت مجوز دفتر سرپرستی نشریات سراسری

1- ارائه تقاضانامه کتبی

2- ارائه معرفی نامه نشریه ( با امضا مدیر مسئول)

3- انعقاد قرارداد بین متقاضی و نشریه ( با امضا مدیر مسئول)

4- تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی

5- 4 قطعه عکس 4*6

6- تصویر کارت ملی متقاضی

7- تصویر قرارداد یا سند مالکیت دفتر

8- ارائه مدارک مبنی بر سواد خواندن و نوشتن

9- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

زمان گردش کار : یک هفته

آدرس سایت : semnan.farhang.gov.ir

تلفن گویا : 3322252-3323075-0231