نقشه سایت

صفحه اصلی

منشور اخلاقی

حوزه مدیریت

معرفی مدیرکل

مسول دفتر مدیرکل

مدیرروابط عمومی

قائم مقام مدیر کل

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

دفتر قرآن وعترت

مدیرحراست

حوزه معاونت امور فرهنگی

شرح وظایف معاون امور فرهنگی

حوزه معاونت امور هنری

شرح وظایف معاون هنری

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

شرح وظایف معاون توسعه مدیریت و منابع

فناوری اطلاعات

وظایف وسیاست ها

قوانین ومقررات

معرفی استان

موقعیت استان

ازنگاه دوربین

قابلیت های توسعه ای استان

نقشه استان

مفاخر ومشاهیر استان

بیانیه حفظ حریم شخصی

دستورالعمل بروزرسانی

نمودار سازمانی

سوالات متداول

نظرسنجی خدمات

نحوه ارتباط مستقیم باما

ارتباط با مدیرکل

شماره تماس روسای ستادی و شهرستانی

فرم ثبت نام شکایت

مشاهیر و مفاخر استان

فروغی بسطامی

پرفسور حمید قدس

علامه حائری سمنانی

شیخ علاءالدّوله سمنانی

شیخ محمد علی عالمی دامغانی

حاج ملاعلی سمنانی

پیرنجم الدین

شیخ ابوالحسن خرقانی

منوچهری دامغانی

رفعت سمنانی

آیت الله العظمی حاج سید محمود شاهرودی

ابن یمین فرومدی

سامانه ثبت شکایات و نظرات

ثبت شکایت، انتقاد و پیشنهاد

میز خدمت (راهنمای مراجعان)

امور هنری

پروانه اجرای نمایش

مجوز انتشار و اجرای آثار موسیقایی

مجوز تاسیس نگار خانه

مجوز ساخت و نصب مجسمه و یادمان

مجوز تاسیس آموزشگاه هنری

مجوز برگزاری دوره های آموزشی

پنجره واحد ارائه خدمات (امور سینمایی)

پروانه فیلم سازی

پروانه نمایش فیلم

پروانه ساخت آثار غیرسینمایی

پروانه نمایش آثار غیر سینمایی

پروانه بهره برداری سالن نمایش فیلم

مجوز مراکز فنی و پشتیبانی سینمایی

مجوز تأسیس آموزشگاه سینمایی

کتابخانه عمومی

مجوز فعالیت کتابخانه عمومی

کانون های مساجد

مجوز تأسیس کانون فرهنگی و هنری مسجد

بازی های رایانه ای

مجوز ناشران بازی های رایانه ای

پروانه انتشار بازی رایانه‌ای

مسابقات و جشنواره ها

مجوز برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی هنری

چاپ و کتاب

مجوز چاپ و انتشارکتاب

مجوز تاسیس چاپخانه

مجوز چاپ محصولات غیر کتابی

پروانه نشر

عرضه برخط

مجوز عرضه برخط آثار دیداری و شنیداری

موسسات فرهنگی

مجوز موسسات فرهنگی

صادات و واردات

مجوز صادرات و واردات محصولات فرهنگی هنری

رسانه های دیجیتال

مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال

پروانه تکثیر و انتشار نرم افزار

مجوز محتوای پیامکی

مطبوعات و خبر گزاری

مجوز انتشار رسانه

مجوز انتشار نشریه داخلی

مجوز انتشا نشریه دولتی

مجوز فعالیت برای رسانه‌های خارجی

پروانه تاسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

پروانه فعالیت فروش نشریات

تبلیغات

پروانه کانون تبلیغاتی

مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی

شناسنامه خدمات

اطلاعات شفاف سازی

طرح تکریم ارباب رجوع

مقالات

اطلاعیه وفراخوان ها

اخبار

برایده جراید

اخبار منشر شده اداره کل در بریده جراید

اخبار فرهنگ وهنر دردی ماه

اخبار فرهنگ وهنر در بهمن ماه

اخبار فرهنگ وهنر در شهریور ماه

اخبار فرهنگ وهنر در آبان ماه

اخبار فرهنگ وهنر در آذر ماه

اخبار فرهنگ وهنر در اسفند 92

اخبار منشرشده اداره کل در بریده جراید 93

برایده جراید فروردین 93

برایده جراید اردبیهشت 93

برایذه جراید شهریور

اخبار منتشر شده خردادماه اداره کل دربرایده جراید

برایده جراید تیرماه 93

برایده جراید مردادماه

بریده اخبار شهریور93

برایده جراید در مهرماه 93

برایده جراید آبان 93

برایده جراید آذرماه

اخبار برایده جراید دیماه 93

بر یده اخبار جراید بهمن ماه93

برایده جراید اسفند ماه

اخبار اداره کل دربرایده جراید سال94

برایده جرایدفروردین94

بریده جراید اردبیهشت 94

برایده جراید خردادماه 94

بریده جراید تیرماه94

بریده جراید مرداد ماه 94

بریده جراید شهریور94

برایده جراید مهر 94

بریده جرایدآبان94

برایده جراید آذر ماه 94

برایده جراید دیماه

اخبار بهمن ماه 94

برایده اخبار اسفند 94

اخبار منشر شده در بریده جراید 95

اخبار فرودین 95

برایده اردبیهشت 95

برایده خردادماه 95

برایده جراید تیرماه

برایده جراید مرداد95

اخبار منشر شده در بریده جرایدشهریو 95

برایده جراید مهر 95

برایده جراید آبان 95

بریده جراید آذزماه 95

برایده جرایددی ماه 95

بریده جراید بهمن ماه 95

برایده جراید اسفند ماه

اخبار اداره کل در برایده جرایده سال96

برایده جراید فروردین 96

بریده جراید اردبیهشت ماه

برایده جراید خردادماه 96

بریده جرایده تیرماه 96

برایده جرایده مرداد96

برایده جراید شهریورماه 96

برایده جراید مهرماه 96

اخبار اداره کل در بریده جراید 96بهمن

برایده جراید آبان 96

برایده جراید آذر

برایده جراید دی 96

برایده جراید اسفند 96

اخبار بریده منتشر اداره کل سال 97

اخبارفروردین97

بریده اردبیشهت97

برایده جراید خردادماه

گزارش بریده جراید مرداد

برایده جراید تیر97

گزار ش بریده جراید شهریور97

بریده جراید مهرماه 97

برایده جراید آبان 97

گزارش برایده جرابد آذر97

برایده جراید دیماه 97

برایده جراید بهمن 97

برایده جراید اسفند 97

گزارش تصویری

گزارش تصویری 98

Root

آیین نامه ها

آرشیو اخبار

پرسش های مراجعه کنندگان

آگهی های مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده سمنان

مناقصه و مزایده گرمسار

مناقصه و مزایده دامغان

مناقصه و مزایده مهدیشهر

وبلاگ